Pperkamp

 

Werkervaring

2002-2001

01/2001 - 04/2002 VSNU, Utrecht, waarnemend directeur.
Het bureau van de vereniging ondergaat een proces van herijking op werk en werkprocessen. Veranderingen in de omgeving van de Nederlandse Universiteiten en in de onderlinge verhoudingen van de universiteiten binnen de vereniging zijn hiervoor de aanleiding. De organisatie van het bureau - 55 medewerkers - en de dienstverlening worden aangepast. Rond de kernactiviteiten kwaliteitszorg, beleid en werkgeversvereniging wordt de organisatie geherstructureerd. Missie en visie van de organisaitie worden geimplementeerd. De waarneming is er op gericht na een tussenperiode een externe invulling van de directeursfunctie mogelijk te maken.

2002-1998

09/1998 - 09/2002 HBO-raad, Den Haag, coördinator cao-zaken hbo.
Vereniging van hogescholen, brancheorganisatie van ruim 50 instellingen, waarbinnen werkgeversvereniging opgebouwd wordt. Het CAO-overleg wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt richting gegeven aan modernisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen binnen en buiten de CAO.

2002-1997

02/1997 - 09/2002 VSNU, vereniging van universiteiten, Utrecht, coördinator cao-zaken / plv. directeur.
De VSNU is de brancheorganisatie van de Nederlandse universiteiten (14), waarbinnen vanaf 1997 de werkgeversvereniging opgebouwd is. Het overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen wordt overgedragen vanuit de rijksoverheid naar de instellingen. Universiteiten werken samen in een werkgeversvereniging van waaruit de vorming van een CAO voor de gehele sector ( ruim 50.000 werknemers) ingevuld wordt. Als plaatsvervanger van directeur en lid tweehoofdige directie mede verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe activiteit binnen het verenigingsbureau..

1997-1990

02/1990 - 02/1997 NCHP - VHP, Houten, directeur
De VHP is de vereniging / belangenorganisatie middelbaar en hoger personeel met ongeveer 30.000 leden.De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele bureau organisatie - ruim 60 medewerkers - als ondersteunend apparaat van de vereniging. Hij is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor de aansturing van de collectieve en individuele dienstverlening en voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. In deze periode is de organisatie omgebouwd van een meer traditionele vakvereniging naar een moderne belangenorganisatie. Er werd nieuwe dienstverlening ontwikkeld zoals loopbaanadvisering, onder andere voor studenten.

1990-1989

01/1989 - 02/1990 NCHP - VHP, Houten, adjunct afdelingshoofd.
Er werd leiding gegeven aan de afdeling vakbondsonderhandelingen ( 20 vakbondsbestuurders en beleidsmedewerkers), met als specifieke taken opleiding en training, beheer en organisatie en afstemming met andere afdelingen.

1990-1984

03/1984 - 05/1990 NCHP -VHP, Houten en Arnhem, concernbestuurder.
Verantwoordelijk voor individuele en collectieve belangenbehartiging binnen AKZO concern. Directeur van decentraal verenigingsbureau VHP AKZO. Landelijke beleidscoördinatie papierindustrie en adviesbureaus. Samen met collega´s het model CAO a la Carte ontwikkeld en richting gegeven aan individualisering van ouderenbeleid. Er werden vernieuwende CAO´s afgesloten waarin trends gezet werden op beleidsterreinen als scholing en ouderenbeleid. De VHP ontwikkelde zich naar een voorvechter van individualisering in plaats van collectieve inperkingen.

1984-1982

09/1982 - 03/1984 NCHP -VHP, Houten, bestuurder.
Individuele en collectieve belangenbehartiging middelbaar en hoger personeel in bedrijven en concerns voornamelijk in Gelderland. Deelnemen aan beleidsontwikkeling en uitvoeren van beleidskeuzes, ledenwerving en representatie organisatie. Er werd begeleiding gegeven aan grote reorganisaties binnen de metaal (RSV), papierindustrie ( Van Gelder) en adviesbureaus (Heidemij).

1982-1980

03/1980 - 06/1982 Bas-Evro-Vedior, Arnhem, districtsmanager.
Algemene uitzendorganisatie werd deel van groter geheel Vedior en integratieproces met Interlance en Dactylo filialen werd ingezet. Algemene leiding aan 10 uitzendkantoren in Noord- en Oost Nederland - ruim 35 medewerkers -, branches: studenten, technisch, medisch, administratief en algemeen.Vestigingsplaatsen: Arnhem (2), Nijmegen (2), Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Almelo, Groningen, Delfzijl.

1980-1977

11/1977 - 02/1980 BAS - EVRO - Vedior, Arnhem, regiomanager.
Algemene uitzendorganisatie met specialistische kantoren voor studenten, technisch, medisch en administratief. Leiding geven aan 5 uitzendkantoren - 14 medewerkers - , branches : studenten, algemeen en medisch. Vestigingsplaatsen: Arnhem (2), Nijmegen, Apeldoorn en Deventer. Organisatie van acquisitie.

1977-1976

05/1976 - 09/1977 BAS-EVRO-Vedior, Arnhem, filiaalmanager studentenuitzendorganisatie binnen groter verband EVRO uitzendbureau.
Leiding aan filiaal - 2 medewerkers -, invulling acquisitie en relatiemanagement, positionering uitzendorganisatie in Gelderland.

1976-1975

10/1975 - 04/1976 BAS -EVRO- Vedior, Arnhem, balie-assistent.
Opstarten eerste filiaal van BAS studentenuitzendbureau buiten Randstad.

Nevenfuncties

heden-1999

01/1999 - heden. VNO/NCW, lid CIBAafstemming arbeidsvoorwaarden- en caovormingsbeleid.

1999-1993

04/1993 - 10/1999 Landelijke vereniging Wereldwinkels, voorzitter. In de landelijke vereniging is het veranderingsproces van wereldwinkels op gang gebracht, van hulp gericht naar professionele handel.

1989-1984

04/1984 - 06/1989 Provinciaal Sociaal Economisch Overleg, lid. Overleg over mogelijkheden binnen provinciaal sociaal economisch beleid vanuit vakbeweging.

1991-1983

04/1983 - 03/1991 Gemeenteraad, 3 jaar lid, vervolgens fractievoorzitter. Raad Westervoort in fase van groeikern ( van 4.000 naar 15.00 inwoners)

1983-1976

07/1976 - 05/1983 politieke partij, voorzitter afdeling. Sturen van de lokale afdeling waarin in hoge mate het lokale politiek beleid bepaald wordt en landelijke beleidsvorming wordt besproken.

 

home | werkervaring | projecten | contact |